Το Βαρούσι είναι η παλιά συνοικία και ήταν η αρχοντογειτονια των Τρικάλων. Τα σπίτια κτισμένα μεταξύ 17ου και 19ου αιώνα είναι φτιαγμένα με ξύλα και καλαμωτές ,σοβά ή πλίνθους στα διάκενα και είναι βαμμένα. Τα στενά δρομάκια και οι παλαιότερες εκκλησίες που υπάρχουν στην περιοχή προσδίδουν γραφικότητα στη συνοικία.Τα παλιά σπίτια της συνοικίας χρονολογούνται από το 17ο και το 19ο αιώνα. Τα οικοδομικά υλικά των σπιτιών είναι το ξύλο, τα καλάμια, ο σοβάς και οι πλίνθοι. Τα σπίτια έχουν “σαχνισιά'” (κλειστός στεγασμένος χώρος που προεξέχει από τον κορμό του κτιρίου). Στη συνοικία του Βαρουσίου βρίσκονται οι περισσότερες και παλαιότερες εκκλησίες των Τρικάλων.

Τα αρχοντικά του Βαρουσίου και οι πολυάριθμες εκκλησίες αντικατοπτρίζουν την οικονομική και πολιτιστική άνθιση του 18ου και 19ου αι. που ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εμπορίου και της βιοτεχνίας.