Το places.gr και cities.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες σελίδες του καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι σελίδες που είναι περισσότερο χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης του site του places.gr και cities.gr μπορεί να ρυθμίσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

To places.gr και cities.gr χρησιμοποιεί επίσης cookies του Google Analytics, για την ανώνυμη συλλογή και ανάλυση δεδομένων των επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται είναι:

Ο δικτυακός τόπος από την οποία ήρθε ο επισκέπτης
Ο χρόνος παραμονής στις σελίδες
Ο αριθμός των σελίδων που επισκέφτηκε
Οι τεχνικές πληροφορίες του συστήματος του επισκέπτη (π.χ. ανάλυση οθόνης, browser, κλπ)

Η επίσκεψη στο places.gr και cities.gr και η χρήση των υπηρεσιών του, προϋποθέτει από τους επισκέπτες του ανεπιφύλακτη αποδοχή της ανωτέρω πολιτικής.