Ευρυτανία

Καρπενήσι

Διαμερίσματα Λάππας

Διαμερίσματα Λάππας

Ιερομνήμονος 11 (Πρώην Κοσμά Αιτωλού), Καρπενήσι Ευρυτανίας
Τηλ: 222370 24480, 22370 24490
Fax: 22370 24470

marianna@lappahotel.gr

www.lappasanestis.com