Οι εκθέσεις του καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τη Νεολιθική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο. Η παρουσίαση των εκθεμάτων γίνεται με χρονολογική ακολουθία, χωρίς όμως τη διάσπαση των κατά τόπους ανασκαφικών συνόλων. Στόχος της έκθεσης ήταν να παρουσιαστούν επιλεγμένα και αντιπροσωπευτικά ευρήματα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία μπρούν να προσφέρουν στον επισκέπτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προϊστορία και την ιστορία της Θράκης του Αιγαίου. Όλα τα εκθέματα αποκαλύπτουν την σημασία της παρουσίας των Ελλήνων στο βόρειο Αιγαίο και τη δημιουργική πορεία της ελληνικής τέχνης και του ελληνικού πολιτισμού σε μια απομακρυσμένη κατά την αρχαιότητα περιοχή του βορρά. Το πιο εντυπωσιακό έκθεμα, αναμφισβήτητα, είναι η χρυσή προτομή του Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.) την οποία κρατούσαν στερεωμένη σε κοντάρι οι imaginiferi του ρωμαϊκού στρατού.

Το κτήριο του Μουσείου είναι έργο του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και θεωρείται ως προς την αρχιτεκτονική του μορφή το πιο εντυπωσιακό από τα σύγχρονα κτήρια της πόλης. Χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι η γεωμετρική διάρθρωση των όγκων και των επιφανειών του, οι ανισοϋψείς στέγες με φεγγίτες και παράθυρα, τα αίθρια, τα εσωτερικά και εξωτερικά υπόστεγα, τα παράθυρα με τους χωριστούς φεγγίτες, τα ξύλινα κουφώματα με τις μεταλλικές περσίδες, οι οροφές με τα εμφανή αποτυπώματα των ξυλοτύπων και το χαμηλό τοιχίο-φράχτης που περιβάλλει τον κήπο με τα πεύκα.

Η κυρίως έκθεση του Μουσείου περιλαμβάνει αντικείμενα από προϊστορικές θέσεις (Νεολιθικές και εποχής Σιδήρου), από ελληνικές αποικίες, ιερά, ρωμαϊκούς οικισμούς και νεκροταφεία.

Η έκθεση περιλαμβάνει αντικείμενα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Θράκης (Παραδημή, Στρύμη, Δίκαια, Άβδηρα, Μαρώνεια, Μάκρη, Μεσημβρία-Ζώνη, ποταμό Λίσσο, Τύμβους Άρζου, Ορεστιάδα, Τραϊανούπολη).Καλύπτει τη χρονική περίοδο από τα νεολιθικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια.

Ο επισκέπτης θα βρει ιστορικές, τοπογραφικές και ανασκαφικές πληροφορίες. Θα γνωρίσει αντικείμενα καθημερινής χρήσης του προϊστορικού ανθρώπου (εργαλεία, αγγεία κ.α.) και θα διαπιστώσει πόσο ανεπτυγμένες ήταν οι τεχνικές του γνώσεις στην επεξεργασία της πέτρας και του πηλού. Θα θαυμάσει ορισμένα γλυπτά (κυρίως ανάγλυφα), εξαίρετα δημιουργήματα της ιωνικής τέχνης, που γεννήθηκε στο Ανατολικό Αιγαίο και διαδόθηκε με τους αποίκους στα παράλια της Θράκης. Δείγματα της ίδιας τέχνης είναι τα αγγεία, τα ειδώλια, τα κοσμήματα, τα νομίσματα κ.α. που όχι μόνον εξυπηρετούσαν τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή, αλλά τους συνόδευαν και στο θάνατο. Οι σαρκοφάγοι, οι επιτύμβιες στήλες και τα κτερίσματα των τάφων θα τον εισάγουν στα ταφικά έθιμα και τις δοξασίες των ανθρώπων κάθε εποχής για το θάνατο. Σε μερικές επιγραφές και σε ορισμένα αντικείμενα θα βρει στοιχεία για την πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική και οικονομική ζωή των κατοίκων της αρχαίας Θράκης.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού